Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Nieuwstraat

Nieuwstraat

Laatst aangelegde (= nieuw(st)e) straat in het stadsdeel de Maat, evenwijdig aan de Stovestraat en Valkestraat; oudst bekende vermelding naam: 1351.

Nieuwstraat 2

(Langestraat 95) [Rijksmonument] XVI huis met getrapgevelde achtergevel en uitgebouwde schoorsteen. In de zijgevel een de daklijst doorsnijdend hijsluik; een doorlopende lagere vleugel zich langs de Nieuwstraat uitstrekkend, eveneens met hijsluik, voorzien van zijlichten. De achtergevel is ME.

Nieuwstraat 7

Gevel van een (thans) voormalige tabakszaak; op de ramen 'De Hollandse Damper'; in de onderpui, ter weerszijden van de deur, hardstenen platen met 'Tabak' en 'Sigaren'.

Nieuwstraat 10

Voormalig pakhuis met in de topgevel hijsbalk en kruisvensters. De gedeeltelijk verloren gegane achtergevel heeft een wolfseinddak gekregen. Thans vergaderlokaal en vestiging van de ziekenomroep.

Nieuwstraat 11 en 11A

In deze gevel is boven de deuren een sluitsteentje aanwezig met '1881' en de oude Huisnummering 'Wijk B 153'; het is in Afrt het enige voor het publiek zichtbare spoor van dit type XIX huisaanduiding.

Nieuwstraat 13

Woonhuis en opslagruimte. XVIII. Gepleisterde gevel. Deur met houten omlijsting. Vormt een geheel met nr 15.

Nieuwstraat 15

Werkplaats. XVIII Gevel gepleisterd. Vormt één geheel met nr. 13.

Nieuwstraat 17

Woonhuis en opslagruimte. XVIII Gevel uitgevoerd in baksteen. Deur met houten pilasters en rijk versierd bovenlicht.

Nieuwstraat 19

Vindplaats van de Muntschat 1 van Afrt.

Nieuwstraat 22

Huisnaam: Roseboom.