Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Nieuwjaarswensenen -prenten

Er bestaat een N van de laatste stadstorenwachter J. van Dorssen (1895-1913).

Referentie(s): H. Poots over Boterwaag in DSA 2-12-1987.

Drukkerij G.J. van Amerongen gaf in 1936 en 1938 een boekje (door C.A. Heunks over resp De OLV-toren en De St Joriskerk) als Koppermaandag-geschenk uit; dit was oudtijds een Nieuwjaarsgeschenkje van de drukkers.

Referentie(s): Hovy, 1986, p.59.