Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Nicolaasweeshuis

St Nicolaasweeshuis aan het Zand. Stichting in 1551 in het Begijnhof dat daartoe door het St Aagtenklooster verkocht werd; in de financien werd vooral voorzien door Catharina van Someren; het was bestemd voor weeskinderen wier ouders het Afrt Burgerrecht hadden bezeten; in 1611 verhuisde het weeshuis als Burgerweeshuis naar het voormalige klooster Marienhof; in 1696 kreeg pastoor Cornelis Steenoven vergunning om er te kerken; in 1723 werd Steenoven bisschop van Utrecht, waardoor de Oud-Katholieke kerk ontstond; in 1956 werd het complex geteisterd door een felle brand en in 1958 (ondanks de aanwezigheid van een restauratieplan, vergunning en geld!) afgebroken.

Referentie(s): Roots II, 346-347; Hovy, 1986 pp.94-95.