Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Namen van stedelijke buurten, straten, pleinen etc (toponiemen)

Oude N hoeven niet de oudste te zijn; naamsvervanging kwam, al in de ME, veel voor. De schrijfwijze in de verschillende documenten is niet stabiel: -straet, -straat, Cromme-, Kromme-, Camp, Kamp, -merct, -markt. Soms ontbreekt het woorddeel 'straat': Achter het Stadhuis. Veel wat tegenwoordig 'straat' heet, heet in de Blafferd (1755) nog 'steeg'.

De stad ontstond meestal in een agrarische omgeving; het is daardoor mogelijk dat prestedelijke N in de stad zijn blijven voortleven; voorbeelden elders: de Rotte, de Amstel; merkwaardigerwijze leeft de Eem niet voort in de stad Afrt, hier heeft naamsverandering plaats gevonden (zeer waarschijnlijk veranderd tot Zuidsingel, Weversingel). Mogelijk dat in Havik de Amer-groep nog voortleeft.

Prestedelijke N leven vaak voort in straten of stadsdelen nabij water of in een vochtige -niet direct bebouwde- omgeving (in Afrt: Bloemendal, Breul, Kamp, Maat). Glashorst, Kattenbos

Het N-goed kan als volgt ingedeeld worden:

a. Relatie van de lokaliteit tot iets of iemand in de omgeving of ter plaatse:

b. Eigenschap van de lokaliteit:

c. Functie:

d. Hydroniemen:

('t Havik, Spui, Vijver)

Referentie(s): R. Rentenaar, De oudste stedelijke toponymie in het Graafschap Holland, in: E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz e.a. (red), De Hollandse stad in de dertiende eeuw, Zutphen/Muiderberg, 1988, 65-78 en diverse publicaties van Bruynooge in AC en OAG.