Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Naamsaanneming, Register van

Volgens besluit van keizer Napoléon I moest iedereen in 1811 in ons gebied een vaste erfelijke achternaam aannemen; hierbij ontstond het RvN. Daarnaast werd er een niet-kerkelijke bevolkingsadministratie (Burgerlijke Stand) ingesteld.

Het concilie van Trente (1545-1565) had al het aannemen van een vaste achternaam aanbevolen; ook besloot men toen dat een huwelijk voltrokken moest worden ten overstaan van een parochie-geestelijke; voor die tijd was het een private wilsovereenkomst tussen twee partijen. Na de Alteratie verschenen er lokale besluiten.

Referentie(s): Over Afrt is er in deze geen publicatie bekend.