Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Musiecqzaal

Boven de voordeur van Muurhuizen 199 ('t Sluisje) bevindt zich een donkere plaat natuursteen met het inschrift M in vergulde letters. Onder het huis stroomt het einde van de Weversingel door een verwulft, met een sluitsteen aan de singelzijde gedateerd 1593, naar het Havik. In 1755 (de Blafferd) is de tabakshandelaar Abraham Italiaender eigenaar; mogelijk woonde hij er niet, maar gebruikte hij het pand slechts om tabak te drogen of op te slaan. Zijn erven verkochten het pand aan de tabakshandelaar Jonas Cohen. Daarna werd Benjamin Cohen eigenaar; deze kocht het namens het Muziekcollege Concordia. Het pand werd verbouwd en voorzien van een concertzaal. Deze functie had het pand van 1776 tot 1822. De zaal bevat een schoorsteenmantel met daarop gestucte muziekinstrumenten. Na 1822 ging het pand over naar de armvoogdij.

Boven de deur van de grote zaal bevindt zich een zwart schild met in gouden letters de namen van de 'Stighters van het Musiecq Colegie'. Het is gedateerd MDCCLXXVI (1776). De namen zijn:

ARN: BOR

BENI: COHEN [Cohen]

MATTH: OUDENDOELEN

HELM: VAN DEUVERDEN

Jr.W.F.v.d. MERWEDE V: MUYLWYK

IUST: HOOFT van HUYSDUYNEN

FR: I: VAN LIELAAR

EPHR: ITALIAENDER

EZECH: COHEN [Cohen]

Dr.IAC. HOOFT van HUYSDUYNEN

B: IAC: HYMANS

HART: IAC COWALLE

NIC: HEND: PRIEM [mogelijk, volgens een advertentie in de Haagse Courant, een boekhandelaar]

ABR: COHEN [Cohen]

SAM: DAY: LEVI

ADR: BOELHOUWER

GYSB: GERR: METHORST [Gijsbert Methorst schepen 1735]

MEYER: IAC: HYMANS

WILL: SMIT

We zien de drie Cohens (vader en 2 zonen) actief, twee leden van de familie Hymans, een Cowalle, een Levi en een lid van de familie Italiaender (mogelijk een zoon van de reeds genoemde Abraham). Van de 19 oprichters zijn of lijken er acht Joden; de naam Concordia lijkt terecht!

Er was sinds ca. 1737 een 'Musyck Saal' in het Pesthuis op het terrein van 'De Poth' geweest. In de winter werd hier een maal per week een concert gegeven; in de zomer eenmaal per maand. In 1747 was er kennelijk, in aanwezigheid van de Magistraat, tot in de vroege morgen een dansje gemaakt, ter gelegenheid van een partijtje voor een van de kinderen van burgemeester Dirk Loogen. Drie dominees (Wilhelmus van Rees, Lambertus Kolf en Johannes Henricus Baggine (ook wel: Bachiene) hadden dit op de kansel veroordeeld en het gedrag van de dansenden vergeleken met het gedrag van de Sodomieten. De (onbekende) secretaris van het 'Musyk Colegie' schreef onmiddellijk een fel Pamflet (Knuttel 17816).

Referentie(s): JVFL 1899 44-49 (auteur: H.J. Reynders); J.A. Brongers, Dissonanten in achttiende-eeuws Amersfoort, FL 23 no 1/2 mei 1993 2-5.

Zie ook: Schouwburg, Societeiten