Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Muren / Wallender stad

Omstreeks 1300-1350 was de stad, ter plaatse van de huidige Muurhuizen, omgeven door een muur; chronologische details hierover zijn onbekend. In 1388 is er sprake van de bouw van de tweede, en laatste, muur; in 1394 klaagt de bisschop over verminderde inkomsten vanwege de Steenboete; in 1442 ontbreken er nog 20 roeden, deze worden in 1443 door Baarn geleverd in ruil voor recht van stedelijke bescherming in oorlogstijd. Rond 1450 kwam deze tweede muur gereed. Structuur

In 1561 werd er van binnen uit aarde tegen de tweede muur geworpen. Langzaam verloren (denk aan het Buskruit en de zich ontwikkelende benaderingstechnieken) muren hun militaire betekenis.

Tenslotte werden, zoals in andere steden, door Van Lunteren en Zocher, begin XIX, de vestingwerken in een rond de stad lopend Plantsoen veranderd. Voor meer details: Stadsmuur. In de Vestingwet van 1874 werd Afrt als vesting opgeheven.

In 1985 werd een stuk muur bij de St Annastraat gerestaureerd en gereconstrueerd; Nieuwsblad 4 (dec 1985).

Archeologisch onderzoek naar M: Muurhuizen 185-187.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.16/17, 26/27, 32/33 en 130/131.

Zie ook: Bolwerken, Kademuren, Poorten, Steenboete