Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Morray, Jacob

(Afrt 1637-Afrt 1703) Notaris te Afrt; bekende activiteitsperiode 1664-1672; 1665 huwelijk met Johanna van der Meulen; 1667 regent St Joriskerk; ook enige tijd burgemeester met grote politieke invloed op het stadsbestuur. Het burgerijverzet tegen zijn handelen leidde in 1703 tot de Plooierijen.

Referentie(s): J.G. Smit, 'Practesijns' aan het werk, in: Brongers e.a. (red), 1989 pp.120-121.