Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Monumentenzorgbinnen de Gemeente Amersfoort

(Restauratieproblematiek en M):

 • In 1844 voorkwam koning Willem II de sloop van Koppelpoort en Monnikendam.
 • In 1860 deed de arts De Rooij de suggestie om het onderhoud aan Onze Lieve Vrouwetoren te staken; met het zo bespaarde geld konden de onhygiënische toestanden in de stad verbeterd worden.
 • De in 1871 benoemde gemeentearchitect W.H. Kam restaureerde in 1886 (onder toezicht van Cuypers) de Koppelpoort.
 • Verschillende voorzitters van de Oudheidkundige Vereniging Flehite kochten privé panden en verkochten ze aan elkaar door (o.a. Havik 33/35).

  Referentie(s): LV 25 dd 6-12-1967.

 • Al in 1922 (dit is, landelijk gezien, vroeg) werd er een Verordening op de Monumenten uitgevaardigd en een Gemeentelijke Monumenten Commissie opgericht; deze adviseert het Gemeentebestuur inzake monumentenzaken en restauraties.

  Referentie(s): Gemengde Berichten in: De Bouwwereld 1923 p.142-143. [Pers. med. M. Cramer]. Adriaans

 • In 1933 werd de Kamperbinnenpoort in volle luister hersteld.
 • Tussen 1946-1961 had onder burgemeester Molendijk de M een hoge prioriteit; helaas vond onder zijn burgemeesterschap in de jaren 1959/60 echter wel de demping van de buitenste gracht rond Afrt plaats.
 • In de jaren 1969-1971 vormde het, gelukkig voorkomen, onzalige plan om een W-O verbinding door de stad aan te leggen een ernstige bedreiging voor het behoud van de oorspronkelijke Structuur van de stad. Asselbergs, Huslage, Keuris, Tabak
 • V.d. Tak, v.d. Mark en v.d. Braber zijn bekende van Gemeentewege benoemde restauratie-architecten.
 • Sinds 1983 verzorgt de kunsthistoricus M. Cramer in Afrt een lijst van 'jonge monumenten' (uit de periode 1850-1940).
 • In 1985 verscheen het eerste nummer van het Nieuwsblad om voorlichting te geven over M en het archeologisch onderzoek binnen de Gemeente. In de inleiding tot de bundel uit 1993 staat een goed overzicht (door M. Cramer) over wat er in de periode 1980-1992 op dit gebied gebeurd is.
 • In 1985 kwam een Gemeentelijke Monumentenverordening in ontwerp gereed; Nieuwsblad 3 (okt 1985).
 • In 1986 werd een monumentenlijst (waaraan toegevoegd ca 275 'jonge monumenten' - gebouwd tussen 1850-1940 -) vastgesteld; Nieuwsblad 8 (dec 1986).
 • In 1999 ontving de stad de Europa Nostra-prijs als eerbewijs voor de terughoudende (waardoor het oorspronkelijke karakter behouden bleef) restauratie van de Koppelpoort.
 • Ten behoeve van de beoordeling van restauratievoorstellen beschikt de afdeling Gemeentelijke Monumentenzorg over een collectie (detail)foto's van monumentale panden; Topografisch beeldmateriaal.
Referentie(s): C. v.d. Braber, Over de restauratie van café 'Onder de Linden' (Mandaatshuis aan de Groenmarkt) rond 1942, in: Brongers e.a. (red.), 1989, pp. 153-163.

Zie ook: Bouwstijlen, Scheurvorming