Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Montade

Het uit het omringende rechtsgebied afgezonderde terrein rond een kapittelkerk; hier heerste een kerkelijke vrijheid. Immuniteit. Latijn: immunitas; de schrijfwijze M ontstond uit een verkeerde etymologie van mundare = reinigen, hieruit: gereinigde, gewijde plaats. Het is in Afrt een gebied Noord van de Joriskerk, waarin de Papenhofstede of Mandaatshuis ligt. Voor een merkwaardige 'humanistische etymologie' (M = berg): van Veen-Noordegraaf en Brongers, 1993 p.12 noot 47.

Referentie(s): Renaud & vd Mark, 1959 kol. 213/214.