Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Mondriaan

Mondriaan, Pieter Cornelis (Piet sr)

(1839-1921) Vader van de volgende; sinds 1869 hoofd der school voor Christelijk Nationaal Onderwijs aan de Kortegracht 11 te Afrt; ging in 1878 naar Winterswijk; tekende historische gedenkplaten.

Referentie(s): FL 13 no 1 mei 1981 3; Anco Mali, B. Booij en W. Scholtz, Pieter Cornelis Mondriaan Senior 1839-1921, Amersfoort / Winterswijk, 1994.

Mondriaan (vanaf 1912 Mondrian), Piet

(Afrt 1872-New York 1944) Kunstschilder; geboren aan de Kortegracht 11; zoon van de vorige, in zijn keus om schilder te worden beinvloed door zijn oom Frits M; tussen 1908-1912 verblijf in Domburg (Zeeland), ontmoette daar Jan Toorop (1858-1928) en diens vrienden; hij kreeg, na een verblijf te Parijs (1912-1914) internationale faam als pionier van de abstracte schilderkunst. Tussen 1915-1919 te Laren (NH). Hij was in 1917, met Theo van Doesburg (1883-1931) en J.J.P. Oud (1890-1963), oprichter van de kunstenaarsgroep en het tijdschrift 'De Stijl'. In 1940 verhuisde hij naar New York, waar hij overleed. Hij beïnvloedde de architect G. Rietveld (1888-1964).

Referentie(s): Welsh, Robert en Joop Joosten, Piet Mondrian; Catalogue Raisonné, Blaricum, 1998.

Mondriaan, Documentatiecentrum

Door ir L.J. en Cis Heijdenrijk is in de loop van de jaren voor schilder Piet Mondriaan een Documentatiecentrum opgebouwd; zij ontvingen hiervoor in 1993 de Zilveren Anjer. Het centrum is ondergebracht in een in 1985 opgerichte 'Stichting Mondriaanhuis'; deze bezit het geboortehuis en het huis ernaast genaamd 'De Nieuwe Beelding'; de collecties zijn toegankelijk voor cultuurhistorisch geinteresseerden; er zijn tentoonstellingen.