Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Mocoroht

Één van de Foreesten waarvan sprake is in de Oorkonde van 777; gezien de opsommings-structuur van de foreesten in dat document, moet M oostelijk van de centrale waterloop (Hemus) liggen; de preciese ligging is echter onbekend, waardoor een overtuigende naamsverklaring vooralsnog onmogelijk is. J.W. van Maren suggereerde dat M voortleeft in de naam van het gehucht Moorst en de Moorsterbeek; het door hem op deze basis getekende kaartje met Leusden en de 4 Foreesten er omheen ziet er overtuigend uit; de schenking van Karel de Grote (Oorkonde van 777) ziet er zo als een samenhangende landschappelijke eenheid uit.

Referentie(s): Gezicht op Scherpenzeel, een grensgeval, Scherpenzeel, 1986, pp.35-37 (kaartje p.35).

Zie ook: Flehite, Hengistscoto