Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Meijster, Everard

(1617/18 1679) Rooms-katholiek en daardoor uitgesloten om openbare ambten te bekleden; financieel onafhankelijk; bijgenaamd de 'Dolle Jonker'; nam in 1661 het initiatief om een buiten de stad liggende Kei binnen de muren te trekken. In het algemeen wordt hij 'afgedaan' als een dwaas. N.a.v. zijn zeer serieuze tuin-projecten en de daarbij behorende verklarende boeken (Dool om berg en Nimmerdor en Oog-in-al bij Utrecht) moet men hem m.i. meer zien als een (levens)kunstenaar: een soort XVII 'Salvador Dali'.

Referentie(s): D. Hamer en W. Meulenkamp, De dolle jonker, leven en werk van Everard Meyster (ca 1617-1679), Amersfoort, 198. [bespr: FL 193/4 dec 1988 62-63]; JVFL 1903 62-63 (W. Croockewit W.Az., Eene schier Onbekende Sprank van Meysters genie); JVFL 1916 21-22 (Een paar onbeduidende voorvallen uit het leven van Everard Meyster); NNBW IX 671; Hovy, 1986 117-120; Neeltje Verhulst, 'E M, satirisch dichter, tussen de kunstenaars van zijn tijd', FL 26 no 1/2 september 1997 9-11.