Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Medische Voorzieningen

Zie ook: Aldegonde Gasthuis

Zie ook: Chirurgijnsgilde

Zie ook: Chirurgijnskamer

Zie ook: Doctores medicinae

Zie ook: Dolhuis Bloemendalsestraat 35

Zie ook: St Elisabeth's Gasthuis

Zie ook: Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst

Zie ook: Joriskerk (krassen in het Noorderportaal om schraapsel te krijgen; traditioneel (Folklore) middel tegen allerlei ziekten)

Zie ook: Krankeledenstraat

Zie ook: Kwakzalverij

Zie ook: Lazarushuis

Zie ook: Lichtenberg

Zie ook: Stadsdokter

Op 1 januari 1992 fuseerden 'St Elisabeth's-ziekenhuis' en het 'Ziekenhuis De Lichtenberg' tot 'Ziekenhuis Eemland' met twee lokaties (Elisabeth en Lichtenberg).

Zie ook: Besmettelijke ziekten, Sanitaire voorzieningen