Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Maten en Gewichten

In Afrt gold als:

Lengtemaat, de Stichtse of Utrechtse roede (3,756 m), deze bevatte 14 voet (0,268 m), de voet bevatte 10 duim (0,027 m); er is ook: de stads- of landmetersroede (3,756 m) deze bevatte 10 voet (0,376 m).

Vlaktemaat, de Stichtse of Utrechtse morgen (8464 m2), deze bevatte 600 Stichtse vierkante roede (14,1 m2).

Inhoudsmaat, de Utrechtse last (3004 l), deze bevatte 33,333 zak (1 zak = 90,1 l) of 100 schepel (1 schepel = 30,04 l). Naast deze wat algemenere inhoudsmaten had Afrt een specifieke graanmaat: 1 last (3004 l) van 16 mud (1 mud = 187,75 l).

Gewichtsmaat, niet een specifiek Afrtse of Utrechtse maat.

Referentie(s): Lijst van alle binnen- en buitenlandsche maten, gewigten en munten, met de onderdeelen en herleidingen, Haarlem, 1862.

Zie ook: Messen-maat