Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Martin, Herman

(1881-na 1951) Opleiding te Delft (mijningenieur); later (bij J.H. Holwerda) te Leiden prehistorie; kunstschilder; oud-directeur van het Fries Museum te Leeuwarden; woonde rond ca 1923 te Afrt; was in Afrt leraar aan de Handelsschool; schreef: Ontgraving van een praehistorischen tumulus te Soesterberg [11 pp.] [met een naschrift van A.E. van Giffen van 18 pp.], 1924; deed opgravingen op de Galgenberg.

Referentie(s): Vraaggesprek AC 6-1-1951.