Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Marienhof

Gelegen aan de Zuidsingel en Kleine Haag; 1479 de Celzusters bouwen hier een kloostertje genoemd naar St Ursula; in 1547 overgedragen aan Regulieren/Augustijnen van het klooster Mariënhof te Soest (de Birkt); afbraak en nieuwbouw; 1579 secularisatie; de monniken mochten er echter blijven wonen tot de laatste gestorven zou zijn, dat was in 1610; in 1611 toegewezen aan St Nicolaasweeshuis; 1804 fusie met Stadskinderhuis; daarna Burgerweeshuis; de aan de Zuidsingel staande ME kapel werd in XIX afgebroken; 1935-1948 Jeugdherberg; 1948 restauratie tbv ROB; dit instituut bleef er tot 1988; sinds 1994 restaurant en Culinair Museum.