Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Margadant, Dirk Antonie Nicolaas

( ) Architect; ontwerper (1901) van het Station van de Nederlandse Spoorwegen aan het Stationsplein, Afrt (afgebroken: 1995). Hij is ook de ontwerper van het neo-renaissance Station Hollandse Spoor (1893 Den Haag) en het Station Haarlem; beide laatsten zijn krachtens de Monumentenwet beschermd.