Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Mandemakerij

De vooral als dekblad gebruikte Afrt tabaksbladeren werden niet in tonnen, maar in manden vervoerd; de kosten van de Afrt manden (bepaald door het M-gilde) en de steeds hogere import-accijns van elders gemaakte manden (bepaald door de magistraat) gaven regelmatig aanleiding tot ongenoegen bij de Tabakshandelaren.

Referentie(s): Halbertsma, 1959 p.73