Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Magistraat (Vroedschap).

In feite het stadsbestuur; college van Burgemeesters en Schepenen (raden); zij werden op pseudo-democratische wijze verkozen; dit was in XVIII aanleiding tot onrust in de stad; de M sprak ook recht. Plooierijen, Revolutionair.