Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Maat, De

Gebied in de binnenstad van Afrt begrensd door Langestraat, Korte Gracht en Muurhuizen; mogelijk een pre-stedelijk toponiem (Namen); in dit gebied bevinden zich drie evenwijdige straten: Valkestraat, Stoovestraat en Nieuwstraat; de stad verkreeg dit gebied in XIV in achterleen van de Heren van Nijeveld; het heergewaad (huur) was 2 witte pauwen en 2 witte handschoenen, telkens bij het overlijden van een burgemeester; het woord is verwant aan het Engelse meadow (weide) en is een woordvormend element in madelief; medeverwante elementen zijn: -medem, -meet en -made.

Dat het hier om een relatief laaggelegen, voor weide geschikt, gebied gaat, ziet men duidelijk in de Valkestraat; vanuit de Langestraat ziet men hoe na ca 20 m (in deze zone staan de huizen van de Langestraat) de Valkestraat naar beneden loopt, tegelijkertijd draait richting van de de Valkestraat vanaf daar ca 20( naar links. Dit laatste lijkt mij een aanwijzing voor een latere aanleg van de Valkestraat-bebouwing dan de bouw van de huizen van de Langestraat. Iets minder duidelijk kan deze waarneming ook gedaan worden in de Stoovestraat en Nieuwstraat. Ook de ondergrond van het tweede stuk van de drie genoemde straten bestaat uit een dik pakket organisch (dus vochthoudend) materiaal.