Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Maarschalken van Eemland

De Maarschalk was de hoogste rechterlijke, bestuurlijke en militaire ambtenaar onder de Bisschop van Utrecht als wereldlijk heerser. Een voor Afrt belangrijke M was Wouter; onder deze M kreeg Afrt in 1259 stadsrechten.

Referentie(s): Maris, A. Johanna, 1954: Van voogdij tot maarschalksambt, Utrecht; Halbertsma, 1959 p.25; Hovy, 1986 p.15.