Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Liberale Gifte, Register van de

De L G (ook wel 50e penning; liberaal omdat men ook meer mocht geven) was een vermogensbelasting (heffing van 2 % op alle vermogen boven ( 2000,-) die in 1747 geheven werd om de kosten van de oorlogsvoering tegen Frankrijk (de Oostenrijkse Successie-oorlog - [1740-1748] -) te dekken. Onder vermogen werd verstaan de waarde van geld, waardepapieren, rariteiten, bibliotheken en medailles; inkomsten werden volgens een bepaalde sleutel, met in achtname van leeftijd, tot vermogen herleid. De Staten van Utrecht vroegen 2% over vermogen > (2000,-; 1% over (2000,- / (1000,- en wat men wilde missen voor vermogens onder (1000,-. De opbrengst was echter onvoldoende; de oorlog verzandt en de Vrede van Aken wordt gesloten; dit was het einde van de Republiek als grote mogendheid.

Het Afrt register van inning is impliciet een Afrt adresboek (opgave van wijk, straat, huis, bewoners of gebruikers en verschuldigd bedrag) uit deze periode. (GAA: inv. nr. 174). Dus niet alleen een lijst van eigenaren zoals de Blafferd.

Referentie(s): A. Graafhuis, De liberale gift, Spiegel der Historie 2 (1967) 670-689.