Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Lavendelstraat

Lavendelstraat

Lavendelstraat loopt van Hof naar Havik; blijkens de opgravingen op de Hof (Referentie(s): Krauwer en Snieder, 1994 p.34 fig. 2) loopt er ter plaatse van de L een gegraven gracht (XII); mogelijk de omgrachting van de kapel en hofgebouwen van de Heren van Afrt; het water is al weer in XII in onbruik geraakt en verzand (er zitten Pingsdorf-scherven in de vulling.

De straatnaam zou gewoon op een lavendelhandel kunnen wijzen. Er zou ook echter een 'lavendier' (= wasmeester) met zijn 'lavoor' (= waskom) gevestigd kunnen zijn geweest.

Referentie(s): Middelnederlandsch Handwoordenboek, 1956 p.324; L zou zo kunnen samenhangen met water via het Franse laver (= wassen) en Middelnederlandse 'lavure (= wassing).

Er lijkt zo eveneens een samenhang met de etymologie van Haversteeg en Peperstraat als waternaam.

Lavendelstraat 3

[Rijksmonument] Huis met trapgevel van 1657 met hardstenen banden en blokken in bogen boven de ramen. Deels pakhuis.

Lavendelstraat 5

Hoek Groenmarkt. Gepleisterd laag woonhuis.

Lavendelstraat 6

Zie ook: Leinweber

Lavendelstraat 11

Woonhuis met rechte kroonlijst. Bakstenen gevel

Lavendelstraat 12

[Rijksmonument] Huis met trapgevel met hijsbalk, ca 1610. Vroeger pakhuis, thans woning en winkel.