Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Langegracht

Langegracht

Oudste vermelding van deze straatnaam: 1411. Samen met de Kortegracht vormen beide, in elkaars verlengde liggende, grachten de rechtdoorgaande waterafvoer van het Vallei- / Veluwe-water naar de Eem. Vóór midden XIII waterde het bewoonde gebied van Afrt op deze grachten af; daarna probeerde men het water naar buiten af te leiden; de overgang van een centripetale naar een centrifugale afwatering.

Zie ook: Waterafvoer-verandering

Langegracht 9

Huisnaam: 'Zwaanhalsje'. Hiernaar is de Zwanehalssteeg genoemd.

Langegracht 12

[Rijksmonument] (met 13) Voormalige brouwerij: 'Het Anker'. Witgepleisterd woonhuis met rechte kroonlijst, kreeg in de XIX en XX huidig aanzien. Aan de XVII toestand herinneren 2 ankers en fraai gesmede muurankers.

Langegracht 23

Huisnaam: Posthoorn.

Langegracht 26

[Rijksmonument] Huisnaam: Boterkelder. Eenvoudig gepleisterd laag woonhuis met rechte kroonlijst.

Langegracht 27

[Rijksmonument] Huisnaam: Lelie. Huis met gepleisterde lijstgevel. (XVIII).

Langegracht 28

Huis met gepleisterde lijstgevel. XVIII.

Langegracht 31

[Rijksmonument] Eenvoudig laag huis met rechte kroonlijst. Brede bakstenen gevel. Gevelsteen met Franse lelie. Hier was de brouwerij 'De Lelie' gevestigd; volgens de Blaffert (1755) was midden XVIII Jacobus Oudendoelen eigenaar.

Langegracht 35

Huisnaam: Bruilofsos.

Langegracht 36

[Rijksmonument] De Elleboogkerk. RK kerk, 1820. XIX gebouw met spitsboogramen, naar voren springende middenpartij door tympanen gedekt. Hierboven verheft zich een toren met houten open achtkantige klokkestoel.

Langegracht 37

Huisnaam: Oranjeboom (voormalige zoutkeet); thans: Pastorie. XIX woonhuis, ingang in het midden gelegen met aan iedere zijde 2 vensters.