Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Landsheer

Tot 1528 was de Bisschop van Utrecht L over o.a. het gebied van Afrt en Eemland; d.w.z. dat hij, naast de verplichtingen als hoogste geestelijke ambtsdrager, ook de rechten en verplichtingen had als wereldlijk heer; deze rechten en verplichtingen begonnen theoretisch na het effectief worden van de Schenkingsacte van 777; pas in 1196 is er voor het eerst sprake van een Bisschoppelijke Hof (bisschoppelijk bestuurscentrum) te Afrt; deze bevond zich vermoedelijk ter plaatse van het huidige koor van de St Joriskerk en de directe omgeving ervan. Schoneveld

De 'duistere' periode 777-1196 heeft te maken met het ontbreken cq verloren gaan van schriftelijke bronnen. Tot 1259 (verlening van het Stadsrecht) werd het L gezag in Afrt waargenomen door de Heren van Amersfoort. De Schout was de vertegenwoordiger van de L in het stadsbestuur. Na 1528 wordt het L gezag overgenomen door de Spaanse Habsburgers; na 1579 door de Staten van Utrecht. Daarna vindt de langzame vorming (zowel groei als verkleining) van het huidige Koninkrijk der Nederlanden plaats, waarin Afrt sinds 1851 als gemeente functioneert.

't Sticht