Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kruiskamp

Gehucht even buiten Afrt aan de NO-zijde; hierin de toponiemen Horse Weide en Watersteeg. Het gehucht wordt voor het eerst in het archief van de Stichting De Armen de Poth vermeld in 1469 als Cruijscamp. Een al op de kaart van Thomkins (1846, Stadsplattegronden) voorkomende boerderij De K lag op de hoek Van Assenraadstraat/Pullstraat ter plaatse van het huidige buurthuis De Roef; de boerderij werd rond 1927 afgebroken om er de protestants christelijke school De Morgenster te bouwen.

Referentie(s): wandelkaart in Wandelgids. Thans naam van een wijk van Afrt.