Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kroniek

Er bestaan verschillende geschiedenissen van Afrt in K-vorm (Historiografie):

  • Periode 1393-1433: in deze periode werd er waarschijnlijk te Afrt een vervolg geschreven op de kroniek van Beka
  • Periode 1400-1632: Boerwinkel jr, F., [1939] (redaktie, inleiding en aantekeningen): Cronyk van Sint Aagten Convent. Een oude kloosterkroniek uit de 15e 17e eeuw, Amersfoort [Dit is een kroniek (bewaard via Van Bemmel, 1760, 1-254/301)
  • Periode 777-1630 en 1148-1640; Verhoeven en een onbekende, uitgegeven in 1693 door Matthaeus.
  • Johan van Ingen, Geschiedenissen.
  • Historien Ofte Gedenckwaerdige Geschiedenissen der Stad Amersfoort (975-1723). Referentie(s): Historien.
  • Diverse onderwerpen worden in K-vorm behandeld door Van Bemmel, 1760.
  • Periode 1376-1580: Roots I en II.
  • Periode 1574-1926: Jaartallenlijst betreff. Latijnse School en Gymnasium. Op jaartal (1437-1898) gerangschikte documenten betreffende de Latijnse School en het Gymnasium. Referentie(s): Reynders, 1928 pp.77-99, resp. pp.154-279.
  • Periode 777-ca 1922: Jaartallenlijst in deze Encyclopedie van Afrt (Appendix A).