Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Krankeledenstraat

Krankeledenstraat

Loopt van Langestraat (nr 1) naar Lieve Vrouwekerkhof (nr 30). De even nrs zijn aan de Westsingel-zijde. Met de Breestraat is de K het kleinste deel van een cirkelvormige reeks straten, waarvan tweederde door de Muurhuizen gevormd wordt. Mogelijk heette de K oudtijds (cf. Stadsplattegrond van Blaeu, ca 1645): 'Onzelievevrouwestraat'; oudste vermelding daarvan: 1377.

De huidige straatnaam verwijst naar het 'medisch specialisme' van het Maria-beeld, dat in de 1444 in de stad als miraculeus herkend werd. Voor met name ziekten van de ledematen (kranke leden) zou een pelgrimstocht naar onze stad baat brengen. Lieve Vrouwestraat, Mariawonder

Referentie(s): H.H. Beek Waanzin in de Middeleeuwen, Nijkerk, 1969 noemt als 'hagiotherapie' een pelgimage naar OLV van Amersfoort.

Krankeledenstraat 11

(hoek Lieve Vrouwe Kerkhof [Rijksmonument] Huisnaam: Kapel(le)huis. Ca 1500. Trapgevel met zandstenen en gemetseld kozijn en overhoekse pinakels. Blinde vensternissen met metselwerk versierd. Zetel van de kapelmeesters der Onze Lieve Vrouwekapel, een soort regentenkamer. Op de hoek met het Lieve Vrouwekerkhof is een lege nis, waarin vermoedelijk een, tijdens de Beeldenstorm (rond maart 1580) vernield, Mariabeeld gestaan heeft.

Referentie(s): LV 3-4-1968 no 67.

Krankeledenstraat 6

[Rijksmonument] Lage XVI huizen, beneden winkelpui met luiken, kruiskozijn en poort; boven kruisvensters en rechte daklijst.

Krankeledenstraat 30

[Rijksmonument] Onze Lievevrouwetoren. Oorspronkelijk door een zich op dakhoogte bevindende boog verbonden met de O L Vrouwekerk; er was zo een onderdoorgang ontstaan. Een in XVB tot stand gekomen gotische toren van het Utrechtse type. Houten bekroning van 1655 naar model van 1560; bij een ongelukkige herstelling in de XIX verlaagd door wegneming van een etage. Beiaard: 2 klokken François Hemony, anno 1658; 24 klokken François Hemony, anno 1659; 3 klokken idem anno 1662; 1 klok idem anno 1663; 1 klok Pieter Hemony, anno 1674; 1 klok Melchior de Haze, zonder jaartal, ca 1690; 1 klok Jan Albert de Grave, anno 1727; 14 klokken Eijsbouts anno 1953; 47 klokken totaal. In 1997 is er een tweede, geheel nieuwe, beiaard aangebracht. Kaarten

R: Lieve Vrouwe Kerkhof; rechtdoor: Breestraat.