Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kraanen

Kranen, Kraan, Craen en Cranen. Naam van een langdurig continu aan Afrt verbonden familie; in XVB is de familie Craen hier voortdurend aanwezig als Raad en Schepen; in XVI en XVII wel aanwezig, maar niet meer in openbare functies.

Hoewel al vanaf eind XVI twee generaties (incompleet) uit Afrt bekend zijn, vangen we hier een bepaalde stamreeks in mannelijke (naamdragende) lijn aan met: Hendrick Hermansz Craen (1633-1689) in 1657 gehuwd met Lijsbeth Jacobsd Buys (Afrt 1632-?). Hun zoon Jacob(us) Craanen (Craen, Kraanen of Kraan) (1664-1740) is tussen 1712-1739 actief als Raad, Schepen, Regent en Weesmeester. Dan volgen (beiden niet actief in het stadsbestuur): Pieter Kraan of Cranen (1689-?) en Herm(annus) Craanen (1730-1764). De zoon van Hermannus is de al vroeg wees geworden (moeder sterft in kraambed; vader vier jaar na de geboorte van zijn zoon) Jan Craan (1760-?); deze heeft het, als verweesde, maatschappelijk moeilijk, maar wordt uiteindelijk via zakkendrager toch korenmeter.

Zijn Hervormd gedoopte zoon Gerrit Kraanen (1803-1855) is touwslager en wordt door zijn huwelijk (1822) Rooms Katholiek; zo ontstaat een RK-tak Kraanen. Vervolgens: Bernardus K (1828-1862; touwslager); Philip Albert K (1861-1924; sinds 1880 schoenwinkelier); Bernardus Johannes K (1893-1968; schoenwinkelier, Krommestraat 17); Philip Albert Johannes K (1919-1992; sportartikelen).

Deze laatste was zeer actief bij het organiseren van de processie genaamd Vrouwevaart. De schoen-/sportzaak (huidige eigenaars: 2 zonen K) is thans gevestigd Krommestraat 13 (de samengetrokken huizen 13, 15 en 17).

Referentie(s): Bijgewerkte MS-genealogie (uit 1942) in het bezit van de familie Kraanen.

In de Blafferd van 1755 worden nog genoemd: de in de Bloemendal-buurt zeer veel huizen bezittende koopman in granen Hendrik Craanen; Jacob Craanen; de Stadsvroedmeester en Chirurgijn Dr Daniel Craanen en Jan Craan. Genealogische details van deze personen zijn mij niet bekend.