Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kortegracht

Kortegracht

Opvallend is de Vishal op de Plaats of Vismarkt in het verlengde van de K aan de zijde van de Langestraat.

Kortegracht 2

Huisnaam: 'Ploegje'; ook wel: 'Poort van Kleef'.

Kortegracht 9A

[Rijksmonument] Winkelpand onder afgeplat schilddak met een gepleisterde lijstgevel (XIX) voor een oudere kern. Schuiframen met roedenverdeling, gestucte pilasters en blokken boven de vensters.

Kortegracht 9

(ook: Mooierstraat) [Rijksmonument] Pakhuis van baksteen met dunne pleisterlaag. Rechthoekig grondplan en mansarde kap. Aan de voorzijde een topgevel van drie traveeën; vensters ter weerszijden van de inlaadopeningen. In de vrijliggende zijgevel vensters van verschillende omvang en een reeks staafankers.

Kortegracht 10

[Rijksmonument] Huis met eenvoudige gevel met rechte kroonlijst met tympaan. Gebeeldhouwde deur. Levensboom in bovenlicht. (gevel XVIII; ramen XIX).

Kortegracht 11

Geboortehuis van Piet Mondriaan (jr).

Referentie(s): L.van Hoorn-Koster, Het Mondriaan-complex; De bewoningsgeschiedenis van de drie panden op de Kortegracht, FL 23 no 3/4 (november 1993) 34-44.

Kortegracht 12 A B

[Rijksmonument] Huis met gepleisterde gevel met rechte kroonlijst. (XIX). Thans woont hier de glazenier Alex Luigjes.

Kortegracht 15, 17 en 19

Vroeger was hier de Bierbrouwerij, later een zeepziederij 'De Drie Ringen' gevestigd.

Zie ook: Drieringensteeg

Kortegracht 18

Laag woonhuis, daklijst met Lodewijk XVI- tandingen.

Kortegracht 21

[Rijksmonument] Huisnaam: 'Het Jufferengat'. Woonhuis en schoolgebouw bij de synagoge. Voor- en zijgevel in baksteen uitgevoerd in spaarnissen. (XVIIa). Maakt deel uit van het Synagoge-complex. Drieringensteeg.

Kortegracht 23

[Rijksmonument] Tuinmuur met ingangspartij, afgedekt met hardstenen platen. Hekpijlers en gesmeed ijzeren hek (XVIIa). Maakt deel uit van het Synagoge-complex; Drieringensteeg.

Kortegracht 25

[Rijksmonument] Woonhuis, waarvan de voor- en zijgevel in baksteen zijn uitgevoerd. Zijgevel met spaarnissen (XVIIa). Maakt deel uit van het Synagoge-complex; Drieringensteeg, Mikweh

Kortegracht 26

[Rijksmonument] Huis met gepleisterde pilastergevel met rechte kroonlijst en hoog zadeldak. Getoogde ramen.