Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kollewijn Nz.

Kollewijn Nz., Antonie Marius

(Gouda 1827-Den Haag 1920) Kwam in 1854 naar Afrt. Instituteur, oprichter/hoofd van het Instituut K. Na 1871 leraar aardrijkskunde en geschiedenis aan de HBS te Afrt; met Van Rootselaar, W.A. Croockewit en een tweetal niet-Afrters groef hij in 1878 enige Grafheuvels op de Leusderhei op; de vondsten vormden de aanleiding tot de oprichting van de Oudheidkundige Vereniging en het Museum Flehite. Vertrok in 1910 naar Den Haag.

Pub. Kleio, schetsen en verhalen; deel I Geschiedenis der Oudheid, A.M. Slothouwer, Amersfoort, 1879, totaal 3 delen; (Redactie) Tijdschrift voor Geschiedenis, vanaf 1896 (dl I).

Referentie(s): Brongers, 1980.

Kollewijn Nz., Roeland Anthonie

(Afrt 1857-Helmond 1942) Zoon van A.M.K.Nz; letterkundige en spellingdeskundige; verliet Afrt in 1876 om in Groningen te gaan studeren; promoveerde te Leipzig in 1880. In 'Kollewijn, 1937 pp.7-64' geeft hij details over het leven tussen 1860-1876 in Afrt; hierin details over 'Gutmuths' (p. 32; Sport), de catechisatie (pp.35-42), de eerste jaren van de HBS vanaf 1871 (p.48), de 'rel' rond de 300-jarige herdenking (April 1872) van de inname van Den Briel tussen Rooms Katholieken en Protestanten (pp.49-50) en zijn activiteiten in 1875 om enig Dialect van Oud-Leusden te noteren (p.63).

Zie ook: Tuberculose

Kollewijn Nz.Instituut

Dit was de Kost- en Dagschool (opgericht 1854) (Langestraat 90 tegenover de societeit 'Concordia', in het pand 'De Nieuwe Engel' van de vroegere gereedschapshandel Van Nierop) geleid door de Instituteur A.M. Kollewijn Nz; dit was een landelijk bekende school, de voorloper van de in 1871 opgerichte HBS.

Referentie(s): Kollewijn, 1937 pp.7-48; P.S. Teeling, Enige bekende Amersfoortse Schoolmeesters uit de Negentiende Eeuw, in: Weer-klank 49-59 (spec. 53-57); H. Poots in DSA 19-3-1986.

Zie ook: Sport