Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kleine Haag

Kleine Haag

Zie ook: Haag

Kleine Haag 2

[Rijksmonument] Voormalig klooster Mariënhof. Onder de Augustijnen in 1547 tot stand gekomen, nadat zij het klooster van de Celzusters hadden overgenomen. Nooit voltooid. Na de Alteratie: Weeshuis. Jeugdherberg. Kloostergang bij de restauratie in 1949/52 overwelfd; daarna kantoor ROB. Langgerekte vleugel met zadeldak en topgevels aan weerszijden. Thans restaurant en Culinair Museum.