Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Ketelaarsbrug of Breestraatsbrug

(genoemd in 1755 boven no. 822 in de Blafferd) De brug bij de 'Ketelerscolck' wordt (voor het eerst?) genoemd in 1530 (Cf. Roots II 265). Brug over het water van de Langegracht naar Nieuweweg; de brug ligt in het verlengde van de Breestraat. Er bevindt zich een datumsluitsteen in: 1871.

Ketelaar is een zeemansterm; het is de matroos die door dienst of anderszins pas na de anderen kan eten; figuurlijk: de zeeman (persoon) die het laatst of te laat komt; mogelijk is de brugnaam ontstaan in de tijd dat de K voor een bemanningslid de laatste mogelijkheid in de (binnen)stad was om nog gemakkelijk aan boord te springen, voor het schip de Eem opvoer.

Er is geen aanwijzing dat (zoals wel wordt gezegd) bij de K de Waterproef werd geëxecuteerd.

Vogens Halbertsma, 1959 p.52-53 zou er op de K eens Vismarkt zijn geweest.

Referentie(s): W.J. van Hoorn, Vier eeuwen Breestraat bij de Ketelaarsbrug; Een bijdrage tot de geschiedenis der panden van Museum Flehite, FL 16 (nr 1 juni 1984) 1-17.