Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kei, de

In een resolutie van Karel V (1544) is sprake van een 'grooten keeselsteen' bij de Waelberch aan de weg van Afrt naar Utrecht; de lokatie van de Waelberch is ons thans onbekend, misschien mogen we denken aan de plaats van het Belgenmonument. In 1661 wist Everard Meijster een groep Afrters te bewegen deze K de stad in te trekken en op de Varkensmarkt te plaatsen; vanaf dit moment worden Afrters, tegen hun zin, K-trekkers genoemd. Volgens Laurillard zou het feest rond de K-trekking gediend moeten hebben als reactie en herinnering aan het afstaan van Brazilië (in 1661) door Nederland aan Portugal voor 8 millioen gulden (Cf. Laurillard, 1891). In 1662 wordt de K op een voetstuk geplaatst. In 1672 neemt men zich voor de K te begraven; in 1674 wordt de K begraven. In 1859 wordt hij weer gezien bij het aanleggen van een gasleiding (Gasfabriek); in 1903 vindt Hendrik de Goede (bijgenaamd: Spekkie) de K. De K wordt dan bij de Utrechtsche Poortbrug geplaatst; in 1932 naar Plantsoen-Zuid bij Arnhemsestraat; in 1940 wordt de K op militair bevel begraven (een vijandelijke schutter zou zich er achter kunnen verbergen!); 1943 op de Hof bij de Windsteeg; 1946 weer op het Plantsoen-Zuid (Arnhemsestraat); 1954 op voetstuk; sinds 1971 zijn er keistadfeesten.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.119/120; J.Hovy, De Amersfoortse kei in 1672, FL 5 oct 1972 27; zie hierover ook: FL 20 no 3/4 dec 1989 50.

Zie ook: Folklore