Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Karel V

(1500-1558). In 1507 wordt Margaretha van Oostenrijk (hertogin van Savoye) zijn landvoogdes in de Nederlanden. In 1528 neemt K het wereldlijk gezag over van de Bisschop van Utrecht; traditionele groepen (bv de gilden) verliezen zo hun invloed. In 1531 wordt Maria van Hongarije hier landvoogdes. In 1543 belegert Maarten van Rossem Afrt; Afrt wordt ingenomen; K vindt, niet onterecht, dat de stad zich slap verdedigd heeft en hij vaardigt daarom voor Afrt in 1544 een ordonnantie op Justitie en politie uit; hierbij worden enige voorrechten aan de stad ontnomen. In 1555 droeg hij zijn gezag over aan Philips II.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.85/86.

In het Museum Flehite bevindt zich een op perkament geschreven genealogie (een combinatie van een kwartierstaat en een stamreeks, gedateerd even na 1534) van K.

Referentie(s): JVFL 1899 55-57 (auteur W.Croockewit W.Az.); R.M. Kemperink, Genealogie van Karel V, FL 9 no 4 dec 1977 14-15.