Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Kapelhuis

Laat-gotisch pand (ca 1500) op de hoek Krankeledenstraat / Lievevrouwekerkhof; vergaderplaats van de leden van de Onze-Lievevrouwebroederschap.

Deze Broederschap had het beheer over Onze Lieve Vrouwekapel en de bijbehorende goederen; zij is in 1445 opgericht en was feitelijk verantwoordelijk voor de organisatie van Afrt als Pelgrimsstad; hierdoor werd zij zeer machtig; het eigen Archief is (vermoedelijk bij de Alteratie) verloren gegaan. De voor hen waarschijnlijk commercieel interessante Paternosterstraat is niet veraf. Het pand is in 1905 op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging 'Flehite' gerestaureerd; in 1940 nogmaals. Jaren was er een galerie (specialiteit keramiek) in gevestigd.

Referentie(s): Hovy, 1986 p.69-70; H.J. Poots, Het Kapelhuis in Amersfoort, DSA dd. 29 juli 1981.

Zie ook: Mandaathuisje, Mariawonder