Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Joriskapittel

In 1337 werd de St Joriskerk door bisschop Johannes van Diest tot kapittelkerk (met 10 Kanunniken) verheven; het S beheert het vermogen (o.a. het onderhoud van het gebouw) van de kerk; hierbij speelt de stad van oudsher ook een rol; na de Alteratie wordt besloten dat de inkomsten van het S aan het algemeen nut ten goede komen; mogelijk is het S in de Franse tijd opgeheven; thans worden de leden van het S door de Hervormde Gemeente en het Burgerweeshuis aangewezen, de burgemeester is q.q. deken. [H. Poots in DSA 24-8-1988, 31-8-1988, 21-9-1988 en 28-12-1988]. [over hun wapen zie: Hovy,1986 p.66]