Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Jansklooster

St Jansklooster is gelegen in de Kamp bij de Beestenmarkt; in 1388 was hier een kapel voor wereldlijke personen; Floris Radewijn (leerling van Geert Groote) maakt hier een geestelijke groep van; 1444 uitgebouwd tot klooster door de broederschap van St Jan en enige broeders uit het Fraterhuis achter het St Pietersgasthuis; 1529 de broeders moeten het klooster verlaten (in opdracht van Overste Dermond van Utrecht) op verdenking van ketterij; 1579 secularisatie, kapel ingericht als garnizoenskapel (o.a. voor de troepen van Leicester); later Waalse kerk; 1739 afbraak kapel behalve het koor-gedeelte; XIXB rest gesloopt; (deel van het) kerkhof wordt Beestenmarkt. Pupper

Referentie(s): Hovy, J., 1975: Het Sint-Jansconvent, het Sint Janskerkhof en de Beestenmarkt te Amersfoort, FL 7 41-43.