Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Janseniste Collegie

Andere naam voor het Oud Katholiek Seminarie. Jansenisten zijn volgelingen van o.a. Cornelius Jansenius (1585-1638). Vanaf 1621 probeerde hij enkele leerstellingen en gebruiken binnen de RK kerk intern te hervormen, dus zonder dit kerkgenootschap te willen verlaten. Blaise Pascal (1623-1662) schreef in de Franse vrouwen-abdij Port Royal, ter verdediging van enige Jansenisten, zijn Lettres Provinciales (1656/57).

De pauselijke bul Unigenitus (1713) leidde uiteindelijk in de Nederlanden tot de scheuring van 1723, waarbij de Oud Katholieke Kerk ontstond.