Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Huisnamen

De H waren veranderlijk; het is niet duidelijk voor welke perioden de meeste van de hier vermelde H gelden; namen vermeld op ingemetselde (en eventueel gedateerde) Gevelstenen zullen (na die datum) stabieler zijn dan die welke slechts op een houten uithangbord vermeld waren; de Blafferd uit 1755 vermeldt lang niet altijd een H; tweemaal aanwezige namen (met verschillende adressen) kunnen waarschijnlijk duiden op gebruik in twee verschillende perioden; twee namen op hetzelfde adres stammen zeker niet uit dezelfde periode.

 • Anker; Bloemendalsestraat 22
 • Anker; Langegracht 12-13
 • Ark; Bloemendalsestraat 31
 • Baarnse Molen; Utrechtsestraat 38
 • Beziet U Zelven; Groenmarkt 14
 • Bocht van Genee of Draegers of Schipperswelvaren; Spui 23
 • Bollenburgh; Muurhuizen 19 (jeugdwoning van J. van Oldenbarnevelt
 • Bonte Koe; Kamp 74
 • Bonte Os; Utrechtsestraat (in doc 5-2-1772)
 • Bonte Paard; Utrechtsestraat 26
 • Boog; Krommestraat 60
 • Boterkelder; Langegracht 26
 • Bruilofsos; Langegracht 35 (hoek Kromme Elleboogsteeg)
 • Bunschoter Veerhuis; Bloemendalsestraat 27
 • Bunsingsgat; Heiligenbergerweg 72 (vroeger boerderij van Randenbroek)
 • Burgerrecht; Kamp 17
 • Canasser; Langestraat 52
 • Clock; Havik ?? (doc 11-9-1665; Referentie(s): Beurden, Van, 1924a p.13-14).
 • Croontje of de Turfton; Westsingel 49 (thans restaurant)
 • Dolhuis; Bloemendalsestraat 35
 • Doodkist; Lieve Vrouwestraat op de hoek en zijde van de Langegracht
 • Doornkamp; buiten Kamppoort (in doc 1-5-1771)
 • Draegers of Schipperswelvaren of de Bocht van Genee; Spui 23
 • Drie Kazen; Langestraat 111
 • Drie Ringen; Kortegracht 15-17-19 JVFL 1892 32-33; L. van Hoorn-Koster, 'De Drie Ringen' aan de Korte Gracht, FL 19 no 3/4 dec 1988 42-45.
 • Druiventros; Utrechtsestraat 15 (voormalige azijnmakerij)
 • Dubbele Sleutel; Langestraat 42
 • Elias; Langestraat 97
 • Einde (of Eindje) van de Wereld
 • Engel; Groenmarkt 10
 • Engel; Langestraat 103
 • Erasmus; Utrechtsestraat 14
 • Fonteijn van Aken; Scherbierstraat 19
 • Galeien; Varkensmarkt 11
 • Gekroonde Bijekorf; Kamp 10 en 74a
 • Gekroonde El; Kamp 9
 • Geutgat; Valkestraat 42
 • Gouden Ketting; Langestraat 37
 • Gouden Ploeg; Kamp 79
 • Graaf van Athlone; Arnhemsestraat 1 (mogelijk paardenstal van graven van Benthem)
 • Groene Schaap; Lieve Vrouwenstraat 12
 • Groninger Haverschip; Arnhemsestraat 7
 • Gulde Vijzel; Langestraat 31
 • Haagse Hof; Grote Haag (in doc 14 en 22-2-1770)
 • Heemskinderen; Langestraat 14-16
 • Heilige Familie; Varkensmarkt 15
 • Hemelrijk; Kerkstraat 10
 • Hessenkar; Achter de Kamp 1
 • IJzerman; Langestraat 80
 • Jerusalem; Langegracht, achterzijde OLV straat (in doc 17-1-1584)
 • Kaerskorff; Kamp 24
 • Kapelhuis; Krankeledenstraat 11
 • Keegelbaan Mooierstraat
 • Keizerskroon; Hof 19
 • Klaarwater; Heiligenbergerweg 88
 • Kleine Kerkje; Havik 1
 • Klein Tinnenburg; Muurhuizen 27 (is toch een oude naam!)
 • Klok; Lieve Vrouwestraat 20
 • Koelvat; Langestraat 51
 • Koe zonder Melk; Langestraat 70
 • Kompas; Hof 22
 • Kroon; Krommestraat 38-40
 • Laatste Stuiver; Arnhemsestraat 28
 • Lam; Langestraat 89
 • Lam Gods; Krommestraat 10-12
 • Lelie; Langegracht 27 (in 1564: brouwerij van Willem Bosch van Weede; FL 19 no 1/2 juni 1988 9).
 • het Logement; Langestraat schuin tegen over St Joriskerkhof (in doc 12-1-1771)
 • Loterije; Kerkstraat 1
 • Meelzak; Spui 11
 • Melkmeisje; Langestraat 116
 • Messieschip; Grote Koppel (thans afgebroken Herberg; op de plaats van de inrijpoort olieslagerij Van Vollenhoven)
 • Metgensbleek; Heiligenbergerweg --??
 • Moezelvat; Heiligenbergerweg 2
 • Molentje; Kamp 2
 • Munt; Valkestraat 26 (nieuwe Gevelsteen)
 • Musiecqzaal; Muurhuizen 199
 • Nachtschuit; Langestraat 125
 • Nieuw Amsvorde; Langestraat 115
 • Nieuwe Engel; Langestraat 90
 • Nieuwenburg (Niien Burch, 1645); Muurhuizen 5-7
 • Olifant; Achter het Oude Stadhuis 1
 • Oog in 't Zeil; Kamp 35
 • Oranjeboom; Langegracht 37 (oude zoutkeet)
 • Os; Zevenhuizen 1
 • Oude Grutmolen; Havik 15
 • Paradijs; Hof 31
 • Pelicaan; Zuidsingel l58-59
 • Pijpkan: Krommestraat 60
 • Ploegje; Bloemendalsestraat 24
 • Ploegje; Kortegracht 2 (poort van Kleef)
 • Posthoorn; Langegracht 23
 • Rad van Aventuren; Hof 39
 • Rode Hert; Varkensmarkt 3
 • Rode Leeuw; Utrechtsestraat 28
 • Rommelenburg; Muurhuizen 21 en 23
 • Rooster; Zevenhuizen 7
 • Ros beyer; Vijver 10a
 • Roseboom; Nieuwstraat 22
 • Roskam; Hogeweg 5
 • Roskam; Kamp 53
 • Roskam; Utrechtsestraat 49
 • Rustenburg; Lageweg 51
 • Rustende Landman; Bloemendalsestraat 2
 • Rustende Landman; Kamp 42
 • Schaap; Utrechtsestraat 37
 • Scherpenzeelder Veerhuis; Varkensmarkt 9
 • Schild van Frankrijk; Appelmarkt 18
 • Schip met drie Masten; Kamp 31
 • Schuilenburg; Hogeweg 195
 • Secretarishuisje; Muurhuizen 109
 • 't Sluisje; Muurhuizen 199
 • Spijker; Grote Koppel 17
 • Springend Hert; Langestraat 38
 • Stenen Kruis; Lageweg 67
 • Ster; Langestraat 63
 • Stroopaf; Hogeweg 47
 • Swijnevoort; Heiligenbergerweg 84
 • Tabaksplant; Coninckstraat 15
 • Tabaksplant; Hooglandseweg 1 (Rochefort)
 • Tinnenburg; Muurhuizen 25
 • Turfton of het Croontje; Westsingel 49
 • Vagevier; Muurhuizen 108-110
 • Verdwaalde Schaap; Havik 47
 • Vergulde A-B-C; Hof 24
 • Vergulde Hessenkar; Utrechtsestraat 30
 • Vergulde Hoed; Kamp 11
 • Vergulde Hooft; Zuidsingel 60
 • Vergulde Paarde; Krommestraat 50-52-54

  Boven de deur (met bovenruit waarin een levensboom) was een gevelsteen geplaatst. Hierop een voorstelling van twee paarden ter weerszijden van een boom; de paarden zijn met teugels aan de boom vastgemaakt. Opschrift:

  DE VERGULDE PAARDE |

  DIT WERCK IS VERGEEFS GEBOUT ALS GODT

  DEN HEER T NIET ONDERhoudt | AAN DIT

  WERCK ZOMEN ZYT, HEEFT NIKASIUS VAN

  VEERSEN DEN EERSTEN | STEEN GELYDT EN

  ELIAS VAN VEERSEN MET BEHAGEN HEEFT DE

  EERSTE | SPYKER DERANGESLAGE. OP DATO

  DEN 15 IUNIE 1779

  In 1909 was in het pand een zuivelwinkel (opschrift boven deur: margarine); in dat jaar is het pand afgebroken. De gevelsteen is thans in Museum Flehite. Veersen, van

 • Vergulde Pauw; Langestraat 92
 • Vergulde Poortje; Bloemendalsebinnenpoort 10
 • Vergulde Valk; Valkestraat 14
 • Vergulde Vigelande; Utrechtsestraat 20
 • Vergulde Zwaan; Utrechtsestraat 29
 • Verloren Zoon; Peperstraat (hoek) tussen Henrick v Gessel en Herman v Cooth (in doc 14-2-1604)
 • Visje; Kleine Koppel 7
 • Vossehol, 't; Hof 17 of 18 (jarenlang drukkerij)
 • Vrije Vriend; Muurhuizen10
 • Waetermolen; Spui 19
 • Wapen van Amsterdam; Havik 39
 • Wapen van Gelderland; Kamp 86
 • Wapen van Leiden; Langestraat 95
 • Wildeman; Hellestraat 3
 • Witte en de Zwarte Hond; Kamp 73
 • Witte Lelietje; Grote Koppel 13
 • Witte Paard; Muurhuizen 37
 • Witte Scheer; Havik ?? (doc 11-9-1665; Referentie(s): Beurden, Van, 1924a p.13-14).
 • Witte Wan; Langestraat 56
 • Witte Zwaan; Utrechtsestraat 10-11
 • Zeepton; Hof 29
 • Zon; Kleine Koppel 13 (vroeger oliemolen)
 • Zwaanhalsje; Langegracht 9
 • Zwarte Paard; Kamp 47

   De Huisnummering is de huidige; de 'burg'-namen in de Muurhuizen wijzen niet alle op verdedigbare huizen.

   Referentie(s): D.H. Huygen, Oude huizennamen, JVFL 1929 31-38; Blafferd, 1755; Heunks, 1940 en enige apart genoemde bronnen.