Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Huisgeld

Huisgeld is een Stedelijke belasting; in zekere zin te vergelijken met de vroegere personele belasting (thans: onroerend zaak belasting OZB); de hoogte ervan (in guldens, stuivers en penningen) is een aanwijzing voor de kwaliteit of sociale status van woning en/of adres. De Blafferd geeft ons voor 1755 een lijst van de hoogte van deze belasting voor de verschillende percelen in de stad. We ronden de klassen af op guldens en we geven hierna in aantallen een frequentie verdeling over percelen (de grens -10 gulden- tussen zwak en sterk sociaal is arbitrair):

KlasseAantal
Nihil0022 (zeer klein, afgebrand, afgeschreven)
<1-40879
5-9 0444
totaal1345 (=ca 80 %) Zwak of laag sociale percelen
10-140283
15-190047
20-240014
25-290002
>=300007
totaal0353 (=ca 20 %) Sociaal sterkere of grote percelen
TOTAAL1698 (= 100%) (zwak+sterk)

De 7 hoogst aangeslagenen (>=30; om een indruk van de bovengrens te geven) zijn:

2 percelen (30 en 36 gulden), het St Jansklooster (43 gulden), perceel no 1010 aan 't Zand (71 gulden), Latijnse School (of Agnesklooster; 72 gulden), Barbaraklooster (80 gulden) en Marienhof (132 gulden).