Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Houten Gevels

In de ME zijn er overwegend houten woningen met stroo-daken, vooral in de buitenste ring omgeven met ruime erven. In XVB komen er in Afrt verordeningen om, wegens Brandgevaar, stroo te vervangen door dakpannen of leien. In 1645 werd het bouwen van HG aan de straatkant (voorgevels) verboden. In 1758 werd het laatste houten huis De Brabantse El (later: Gekroonde El) (Kamp 9) afgebroken. Blijkens XVIII tekeningen in Museum Flehite waren er in XVIII nog enige H G.

Zie ook: Architectuur, Steenbouw