Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hoorn, Jordanus (van)

(Afrt 1753-1833) Stadstekenmeester, schilder van portretten, landschappen en historiestukken; woonde 1795-1818 op Kamp 24.

Referentie(s): Fea Livestro-Nieuwenhuis, Jordanus Hoorn, een Amersfoorts kunstenaar in zijn tijd, 1753-1833, Amersfoort, 1983 [bespr: FL 16 no 2 dec 1984 31]; Hovy, 1986 p.117.

Zie ook: Schilders

Hoorn, Willem J. van

(Amsterdam 1922) Amateurhistoricus te Afrt; publiceerde over archeologisch onderzoek vóór de komst van de stadsarcheologen (Archeologie) en deed onderzoek betreffende de buitenplaatsen rond Afrt; bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite en van de plaatselijke afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN).

Zie ook: Flehite-prijs