Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hoogland

Van ouds een Gerecht; daarna zelfstandige gemeente N van Afrt; hier bevindt zich de ridderhofstad Coelhorst en de boerderij Weede; de kerk is in 1881 gebouwd en aan St Martinus gewijd (van ouds was de Sint Maartenskerk te Utrecht grondeigenaar). Sinds 1 januari 1974 is H een deel van gemeente Afrt (en van Bunschoten).

Tot H behoren: Den Ham, Langenoord, Zeldert, Den Hoef, Emiclaar, Coelhorst, Duist, Liendert, Zevenhuizen en De Haar en de Heerlijkheid Schothorst.

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.38 en 44. H.J. Poots, 't Hoogh Landt', Hoogland, RABObank, 1981; J.G.J. Reussien, Van een pastoor op het Hoge Land tussen de jaren 1740 en 1757, Amersfoort, 1983; bevat brieven en een biografie van en over pastoor [te Hoogland: 1723-1761] Hermannus Josephus Ram van Schalkwijk (1680-1761)

R.M. Kemperink, De vroegste vermelding van de Malen op het Hoogland; Iets over de jaarstijl van de Utrechtse St Paulusabdij, FL 15 no 1 april 1983 6-7.

R.M. Kemperink, De mannen van Weede en Emmeklaar, in: Brongers e.a. (red), 1989 25-50 [over het College van de Malen].

R.M. Kemperink, Nogmaals: de vroegste vermelding van de Malen op het Hoogland, FL 22 1/2 maart 1992 2-3.

Op 27 september 1995 is er opgericht de Historische Kring Hoogland; de kring geeft een kwartaal-tijdschrift uit: De Bewaarsman (no 1 dd. oktober 1995); een bewaarsman is een kleine boer in de Eempolders, die toezicht houdt op het ver van huis grazende vee van andere boeren op het 'echte' hoge land. De Bewaarsman Nr 5 (jan 1999) beschrijft facetten uit de geschiedenis van de gemeente H tussen 1811-1974.

Het archief van H berust in GAA; Referentie(s): D.C.W. Steenbeek, Inventaris van de archieven van de voormalige gemeenten Hoogland en Duist, de Haar en Zevenhuizen, 1644-1973(1983), Amersfoort, 1993.