Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hoogevest

Hoogevest, Van

Afrt familie; betrokken bij constructie, restauratie en ontwerpen van bouwwerken. Het aannemingsbedrijf is een familie-NV; het architectenbureau en het aannemingsbedrijf hebben geen zakelijke band.

Hoogevest, Teunis van

(Afrt 1861-Afrt 1928) Neemt in maart 1899 de timmerwinkel van J. van Bottenburg, gevestigd in de Hellestraat, over. De firma ontwikkelt zich tot een aannemingsbedrijf. In 1900 naar hoek Breestraat / Paternostersteeg; 1903 Breestraat 5; na 1945 verplaatst naar Amsterdamseweg. Er waren drie zonen: Martinus, Gijsbertus en Cornelis Hendrik.

Referentie(s): [P.W. Scharroo], Vijftig jaren aannemer 1899-1949 (gedenkboek), Amersfoort, Breestraat 5; H. Poots in DSA 26-4-1989.

Hoogevest, Martinus en Cornelis Hendrik

Martinus (Afrt 1884-Afrt 1963) en Cornelis Hendrik (Afrt 1902-Afrt 1972) van [zonen van Teunis (1861-1928)] Werden opvolgers in het aannemingsbedrijf; beiden (!) hadden een zoon Teunis (Afrt 1919-Afrt 1981) en (Afrt 1929- ) als opvolger. De huidige directeur van aannemingsbedrijf is ir. Martinus (Afrt 1948- ), kleinzoon van Martinus.

Hoogevest, Gijsbertus van

(Afrt 1887-Afrt 1968) [zoon van Teunis (1861-1928)]. Begon in 1910 een architectenbureau te Afrt; vanaf 1912 gevestigd Utrechtseweg 143; in 1919 verhuisd naar Tesselschadelaan 4 (later hernummerd in 6); vanaf 1932 gevestigd in een voormalige bank (Westsingel 9). Ook deze (!) had een zoon ir. Teunis (Afrt 1915- ) die o.a. optrad als restauratie-architect van Onze Lieve Vrouwetoren; huidige eigenaar van architectenbureau is ir. Gijsbert Willem (Afrt 1951).

Hoogevesten Van Nie, fa

Koper- en blikslager en loodgieter; Referentie(s): 1907.

Deze Van H behoort tot dezelfde familie, waarschijnlijk via de generatie van Teunis v H (1861-1928); de fa bestaat thans niet meer.