Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hof

Hof

(vroeger: Hoff of Coornmerkt / Korenmarkt)

Referentie(s): Hovy, 1986 pp.25 en 131.

Oudste vermelding van de straatnaam H: 1462; dit is eigenlijk heel laat; cf. Ph. Maarschalkerweerd, De archeoloog, de historicus en de Hof (1350-1400), in: Krauwer en Snieder, 1994 27.

Een mogelijke verklaring voor het pas laat (1462) belangrijk worden van de H is het feit dat dit deel van Afrt van drie zijden lang door water bedreigd werd; De Vijver (eerste vermelding als straatnaam: 1416), Peperstraat (pas droog na het in onbruik raken van de drenkplaats/wed op de H na 1375) en de Lavendelstraat (gracht - die overigens, in W-O-richting, over het gehele (latere Hof-) gebied liep - daar pas in XIV verzand); hoge waterstanden in het buitenwater zullen deze omgeving lang modderig gehouden hebben. Zeker vanaf 1482 was hier het Stadhuis in gebruik; het St Joriskerk-gebied (wijding vergrote kerk 1248) was een soort eiland aan de W-zijde van de Langestraat (oudste vermelding 1342). Haversteeg

Een andere mogelijkheid ter verklaring van de late naamgeving (pers. med. F.M.E. Snieder) is, dat dit voor Afrt belangrijke centrum geen detail-naam behoefde; zij wijst er op dat er rond 1300 al een stenen huis (Z-Stadhuisdeel) stond met een XIII houten voorganger en dat het dus met de waterdreiging wel mee viel.

Op prenten (XVIII) zijn (semi-permanente) houten huisjes zichtbaar, die kennelijk als kraam dienden.

Voorlopige opgravingsverslagen H: Nieuwsblad 1, 2 en 3 (april, juni, aug 1991); definitief: Krauwer en Snieder, 1994.

Hof 1

[Rijksmonument] Nederlands Hervormde kerk, Joriskerk of in de volksmond Hofkerk.

Zie ook: Havik 27 en 29

Hof 2

[Rijksmonument] Boterhal. Galerij op zuilen (1608) tegen de zuidzijde der Joriskerk. Voormalig klokluidershuisje (1661). Thans kantoor onder de boterhal [van de marktmeester? en de Stichting 't Gilde Eemland]. Op een prent (XVIII) is te zien dat er soms ook kramen met andere waren beschutting zochten onder het afdak. Voor de Boterhal vonden na de afbraak van het Stadhuis (1823) de executies plaats (Beul, Doodvonnis).

Zie ook: Bombazijn, Boterbeurs, Galgenberg, Markten, Plasschaert

Hof 11 en 12

Achter 11 was begin XX een prachtige Tuin (Ittmann). Onder deze huizen is bij Archeologisch onderzoek (Krauwer en Snieder, 1994 p. 19) XII bewoning aangetroffen. Voor de vondst van een Spaanse kruik in een beerput: Nieuwsblad 33 (mei 1993). Nader opgravingsverslag door T. d'Hollosy: Nieuwsblad 36 (dec 1993).

Hof 15

Hof 15 was modezaak 'De Stad Parijs'; daarna tabaksgroothandel P.J.H. van Wees; thans Hotel/Café 'T Oude Raedthuys'.

Hof 17

[Rijksmonument] Huisnaam: 't Vossehol. Eenvoudig gepleisterd huisje. Kleine roedenverdeling in de vensters (XVII). Volgens de - onjuiste - overlevering was hier de 'putjesdrukkerij', waar gedichten van J.v.d. Vondel zouden zijn gedrukt. Mogelijk was hier wel de boekhandelaar Adriaan Jansz gevestigd (Novesius); daarna Clerck en Blankenberg.

Zie ook: Drukkers en uitgevers (Brakman) Putjesdrukkerij

Hof 19

Hier was café De Keizerskroon gevestigd; de uitbater was A. Stork, die tevens dansmeester was; er vergaderden veel verenigingen. Op de litho van de Weijer uit 1859 heet het établissement De Kroon; in 1896 brandt het gebouw na een militair feestje (met Bengaals vuur) af. In 1945 heet het café Prinsenhof. Eens was het de woning van de rector van de Latijnse School, Edanus.

Hof 29

(hoek Peperstraat). Vestigingsplaats van apothekers: W. Coolhaas (ca 1828-1857) en N. Houwink van Es (1857-1879 opgeheven).

Referentie(s): Wittop Koning, 1971 p.41.

Hof 39

Hier was sinds 1822 de apotheker/drogist C.B. Kok gevestigd; de aan de gevel bevestigde gaper werd in 1893 door J.P.G. Kok aan Museum Flehite geschonken. De zaak liep door naar Langestraat 74.

Opeenvolgende apothekers [Referentie(s): Wittop Koning, 1971, p.41]:

J.P.G. Kok, ca 1853-1900; C.B. Kok, 1900-1902; Th.C.V. ter Maat, 1902-?; K. Scheringa, 1928-?; Bernard A.L. Jansen, ?-?; J. Bastmeyer, 1969-