Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hoevelaken

In 1132 verzocht de Heer van Afrt, in feite namens de Bisschop van Utrecht, aan vier mannen om op zijn gebied (later H) een ontginning te beginnen. In 1293 was er, krachtens een document over een jaarlijkse betaling, al een kerk te H. In 1333 verkocht Elias van Woudenberg H aan de Graaf van Gelre; in 1595 ging H over tot de reformatie; tussen 1810-1814 behoorde H weer tijdelijk tot Utrecht.

Referentie(s): A. Veldhuizen, Hoevelaken, 1132-1982, Hoevelaken, 1982 en herziene druk 1993; Halbertsma, 1959 p.21; Hovy, 1986 p.15; G. Meijer, De financiering van de kerk, vroeger en nu, SHH Voorjaar 1997 pp.7-11.

In 1993 werd de Stichting Historisch Hoeflake opgericht; zij heeft verschillende werkgroepen (archeologie, archief, historisch onderzoek, publiciteit, tentoonstellingen en verwerving); sinds mei 1994 geeft zij een tweemaal per jaar verschijnende Nieuwsbrief uit.

Zie ook: Amuedenshoeve, Laak, Laakmannetje

Hoevelaken, Huis te

[Rijksmonument] Huis en bewoners: Oorspronkelijk adellijk huis (ridderhofstad; Kastelen) (5 km O van Afrt) in Gelderland; in 1410 door de Hertog van Gelder van krijgsvolk voorzien, ook is er toen een schans gebouwd; door Hollanders en Afrters verdreven; in ca 1850 is de eigenaar H.J. Baron Schimmelpenninck van der Oije; in 1926 wordt het oude huis afgebroken door de gefortuneerde Dr C.J.K. van Aalst en vervangen door een nieuw en waarin allerlei componenten van Amsterdamse grachtenhuizen verwerkt zijn.

Referentie(s): AaAW sv H. zie ook: Tempe p. 191; [uitg. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten], Hoevelaken, huis en heerlijkheid, Assen, 1967.

Tuin: In 1899 waren er 'fraaie beplantingen, lanen en waterpartijen'.

Zie ook: Tuinen