Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Hekserijin Amersfoort

In 1595 werd o.a. de toverheks Grietje Segers (bijgenaamd: de rode kater) verbrand (Cf. Laurillard, 1891). In Monnikendam woont een heks (Folklore).

Referentie(s): In Simon van Leeuwen, Batavia Illustrata, 's Gravenhage, 1685 (pp.294-306) wordt de vloer aangeveegd met de bewoners van de provincie Utrecht en hun geloof in H in 1595; JVFL 1916 15-20 (Een vrijwillige Waterproef [in 1655]); Heksen en toovenaars te Utrecht, Maandblad Oud-Utrecht 6 (1931) 83-84 (deze pub. verwijst naar een stuk door A. Hallema in de NRC 2-8-1931); de Bot, 1951; Kemperink, 1957; J. Spaans, Toversters voor het gerecht, enkele opmerkingen naar aanleiding van de Amersfoortse procesreeks 1590-1595, in: W. de Blécourt en M. Gijswijt-Hofstra, Kwade mensen, toverij in Nederland, Amsterdam, 1986, 31-49; Matter, 1990.

Zie ook: Hoogewerff, Metgensbleek, Romanliteratuur, Waag, Waterproef