Logo - Archief Eemland

Zoeken door alles

Heijenga-klomp, Marigje Wilhelmina

(Alkmaar 1922) Bestuurslid AWN en van Oudheidkundige Vereniging Flehite (1964-1969); vrijwillig medewerkster, later conservatrice, Museum Flehite (1964-1981; in de overgang naar het Museum Flehite nieuwe stijl, na 1969, speelde zij een belangrijke rol; werkt thans over de XVII Afrt kunstschilders; lid van de redactie van Ach Lieve Tijd, 1986/87.

Pub. (met Mr J. den Tex), Tent.Cat. Johan van Oldenbarnevelt, 350 jaar na zijn terechtstelling, 1969; de tentoonstelling De apotheek in de loop der eeuwen (1970); Tentoonstelling 'Leusden in vroeger eeuwen', in 'Astmacentrum', Leusden, 1972; (met Dr H.J.M. Basart) Het Rampjaar 1672 -

radeloos - redeloos - reddeloos, 1972; Zicht in 't Sticht, 1975; Jacob van Staverden en Casper van Wittel, twee schilders van Afrt te Rome, FL 21 (3/4) aug 1991. Neut, v.d.

Zie ook: Schilders